Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Posúdenie časti zmluvy

Dátum: Rubrika: Poradňa

  1. Je správny bod 4. zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti (Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov) v znení: „Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude neplatný.“? Ako má postupovať zariadenie sociálnych služieb v prípade, že zdravotná poisťovňa neuzná poskytnutú zdravotnú starostlivosť a neuhradí ju? Nedôjde k porušeniu ústavného nároku občana/pacienta na zdravotnú starostlivosť? V takomto prípade je poskytovateľ nútený ukončiť zdravotnú starostlivosť, aj keď z odborného hľadiska doloženého písomnou zdravotnou dokumentáciou indikácia na zdravotnú starostlivosť existuje, resp. pretrváva.
  2. Znamená to, že bod zmluvy nevylučuje právo (právo poskytovateľa) požiadať o úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť samotného pacienta alebo blízkych (priamou platbou), v prípadoch, ak zdravotná poisťovňa spätne neuzná poskytnutú zdravotnú starostlivosť?

Ad 1) Z právneho hľadiska uvedené ustanovenie neoslabuje právo na úhradu za zdravotnú starostlivosť, resp. právo domáhať sa spornej pohľadávky na súde a už vôbec neohrozuje právo pacienta na zdravotnú starostlivosť. Núti však spornú pohľadávku voči zdravotnej poisťovni uplatňovať priamo. Fakticky citované ustanovenie chráni zdravotnú poisťovňu pred situáciou, aby práva a pohľadávky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti boli postupované na iné, napríklad ekonomicky, právne silnejšie subjekty, ktoré by ich mohli získavať napríklad s cieľom ich kumulácie, čím by voči zdravotnej poisťovni mohli získať výhodnejšiu pozíciu pri ich následnom uplatňovaní resp. vymáhaní. Ak je medzi zdravotnou poisťovňou a zariadením sociálnych služieb sporné, či zdravotná starostlivosť je indikov

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály