Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Pracovná zdravotná služba (I.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad na pracovné podmienky a na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou. Povinnosťou každého zamestnávateľa je zabezpečiť na svoje náklady pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov. Fyzická osoba – podnikateľ (živnostník), ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby nemusí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu.

Zmeny týkajúce sa ochrany zdravia pri práci účinné od 1. mája 2010

Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad na pracovné podmienky a na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou. Povinnosťou každého zamestnávateľa je zabezpečiť na svoje náklady pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov. Fyzická osoba – podnikateľ (živnostník), ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby nemusí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu.

V Slovenskej republike je potrebné zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre približne 2,2 mil. ekonomicky činných obyvateľov. Osobitná pozornosť je zameraná na znižovanie zdravotných rizík na pracoviskách a ochranu zdravia najmä tých zamestnancov, ktorí sú vystavení zvýšenému pôsobeniu zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, t. j. vykonávajú rizikové práce.

Zamestnávateľ si môže zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu niekoľkými spôsobmi, a to vlastnými odbornými zamestnancami, ktorí vykonávajú pracovnú zdravotnú službu len pre tohto zamestnávateľa, alebo si môže zmluvne dohodnúť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou - podnikateľom, ktorá má oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a vykonáva túto činnosť na území Slovenskej republiky pre akéhokoľvek zamestnávateľa. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, ktorí nevykonávajú rizikové práce, nemusí mať zmluvu s tímom pracovnej zdravotnej služby, ale len s lekárom alebo verejným zdravotníkom s určenou špecializáciou. Väčšina zamestnávateľov v súčasnosti využíva na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby dodávateľský spôsob.

V súvislosti s nutnosťou znižovať finančné náklady zamestnávateľov v čase hospodárskej krízy, boli pripravené zmeny v legislatívnych úpravách týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby, ktoré nadobudli účinnosť 1. mája 2010.

Pracovná zdravotná služba (ďalej len „PZS“) je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad. Zabezpečuje ochranu zdravia zamestnancov na pracovisku, pričom jej hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania.

Od 1. mája 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 132/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Týmto zákonom sa okrem zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdraviaa o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) zmenil a doplnil aj zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytova

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály