Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

PRIJATIE A PREPUSTENIE PACIENTA V RÁMCI ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Rubrika: Právo

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti predstavuje zložitý komplex vzťahov, ktoré sú regulované mnohými právnymi predpismi. V tomto príspevku sa pozrieme len na jednu zložku poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorou je poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti. A v rámci nej sa bližšie pozrieme na určité problémové aspekty súvisiace predovšetkým s prijatím a prepustením pacienta v rámci tohto typu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Základnú kostru právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti nájdeme v zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti"). Podľa § 7 zákona o zdravotnej starostlivosti môže byť zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike poskytovaná v rámci štyroch základných foriem (ako ambulantná starostlivosť, ústavná, lekárenská a ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci). Žiadnu z týchto foriem nemožno posudzovať izolovane, ale často vo vzájomnej interakcii s inými formami poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Prijatie pacienta do ústavnej zdravotnej starostlivosti
Prijatie osoby do ústavnej zdravotnej starostlivosti sa realizuje podľa § 9 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti na základe troch skutočností. Prvou skutočnosťou je odporúčanie ošetrujúceho lekára v prípade, že zdravotný stav osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Druhým dôvodom pre prijatie osoby do ústavnej zdravotnej starostlivosti je súdne rozhodnutie a tretím žiadosť osoby, ak si zmena jej zdravotného stavu vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. V uvedenom poslednom prípade nie je potrebné odporúčanie ošetrujúceho lekára. Osobitnou skutočnosťou je prijatie pacienta po jeho prevzatí od posádky ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
V § 9 ods. 3 a 4 zákona o zdravotnej starostlivosti sú upravené aj špecifické prípady prijatia osoby do ústavnej starostlivosti. V prípade osoby, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, rozhoduje o prijatí lekár zdravotníckeho zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "ZVJS"), pričom ZVJS je povinný zabezpečiť potrebnú ochranu hospitalizovanej osoby, ako aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak by išlo o osobu v detencii, o jej prijatí do ústavnej starostlivosti má rozhodovať lekár detenčného ústavu. V Slovenskej republike v súčasnosti ešte stále nie je funkčné žiadne takéto zariadenie, ale v priebehu tohto roku by mal byť spustený prvý detenčný ústav pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce.
Zákon o zdravotnej starostlivosti reflektuje tiež možný prípad osoby, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu. Na prijatie takejto osoby do ústavnej starostlivosti sa podľa § 6 ods. 9 písm. d) zákona o zdravotnej starostlivosti nevyžaduje informovaný súhlas. Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti má pritom vo vzťahu k tejto osobe notifikačnú povinnosť voči súdu, ktorú si musí splniť do 24 hodín. Následne súd posúdi zákonnosť dôvodov prevzatia tohto pacienta do ústavnej starostlivosti. Podľa § 9 ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti je pritom možné do súdneho rozhodnutia realizovať len zdravotné výkony nevyhnutné na záchranu života a zdravia pacienta alebo na zabezpečenie jeho okolia. Prevzatie osoby do ústavnej zdravotnej starostlivosti je v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály