Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Registračná povinnosť SZČO

Dátum: Rubrika: Poradňa

Zdravotnej sestre vydal samosprávny kraj povolenie na prevádzkovanie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 8. 6. 2010, ale v povolení je výslovne napísané, že „činnosť zdravotníckeho zariadenia začína dňom 1. 7. 2010“. Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. má držiteľ povolenia 3 mesiace od jeho právoplatnosti, aby začal prevádzkovať toto zdravotnícke zariadenie. Od ktorého dňa sa teda držiteľka povolenia mala považovať za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO)? Od 1. 7. 2010 alebo odo dňa, keď prakticky začala prevádzkovať činnosť (teda mala na to ešte čas do 7. 9. 2010. – vtedy jej totiž uplynula 3-mesačná lehota)?

Zdravotnej sestre vydal samosprávny kraj povolenie na prevádzkovanie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 8. 6. 2010, ale v povolení je výslovne napísané, že „činnosť zdravotníckeho zariadenia začína dňom 1. 7. 2010“. Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály