Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zanedbanie starostlivosti

Dátum: Rubrika: Poradňa

Ako máme postupovať v situácii, keď v našom zariadení (zariadenie sociálnych služieb) ošetrujeme pacientku, ktorá trpí malnutríciou, má nepostačujúci príjem stravy a je teda ohrozená vážnymi následkami malnutrície. U pacientky je indikované zavedenie nasogastrickej sondy (perspektívne PEG), nie sú známe žiadne kontraindikácie. Pacientka netrpí onkologickým ochorením a ošetrujúce sestry sú presvedčené, že jej stav by sa mohol zlepšiť po zavedení sondy a následnom zabezpečení príjmu potravy v súlade s potrebami. Jej syn, lekár, však zavedenie sondy odmieta so slovami „nechajme babičku dožiť v pokoji“. Pacientka je dezorientovaná, nedokáže zrozumiteľne komunikovať, ale nie je zbavená svojprávnosti. Má vyše 90 rokov.

Prosíme, ako máme postupovať, aby sme neboli obvinení zo zanedbania starostlivosti? Má syn právo rozhodovať o ukončení liečby? Existuje spôsob ako pomôcť, my ho však neuplatníme, nehrozí riziko obvinenia zo zanedbania starostlivosti napríklad iným príbuzným? Do akej miery majú blízki príbuzní právo rozhodovať o liečebných postupoch, zakazovať, resp. nesúhlasiť s výkonmi, ktoré sú z pohľadu ošetrujúceho personálu potrebné?

K vašej otázke, ktorá v sebe obsahuje aj iné ako právne aspekty, si dovolím sa vyjadriť výlučne k právnej stránke.

Pokiaľ ide o rozhodovanie o poskytovaní resp. neposkytovaní zdravotnej starostlivosti, toto rozhodovanie je upravené v ustanovení § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Podľa tohto ustanovenia ošetrujúci zdravotný pracovník poskytne oprávnenej osobe poučenie a tá sa po poučení rozhodne, či inform

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály