Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zverejnenie zmlúv zdravotných poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a právo na ochranu osobných údajov

Dátum: Rubrika: Trendy

V čase písania tohto článku sa vedie diskusia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „návrh novely“), prejednávanom poslancami Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní 7. schôdze. Návrh novely okrem iných zmien ukladá zdravotným poisťovniam povinnosť uverejniť na svojich internetových stránkach zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré uzatvorili s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

V čase písania tohto článku sa vedie diskusia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „návrh novely“), prejednávanom poslancami Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní 7. schôdze. Návrh novely okrem iných zmien ukladá zdravotným poisťovniam povinnosť uverejniť na svojich internetových stránkach zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré uzatvorili s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. V zmysle navrhovaných zmien sa táto povinnosť má vzťahovať aj na prílohy a dodatky k zmluvám vrátane ich príloh. Uvedené zverejnenie sa má po nadobudnutí účinnosti príslušnej legislatívy zrealizovať do 30 dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy. Ak sú súčasťou zmluvy osobné údaje, tieto sa okrem mena, priezviska alebo názvu a sídla poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nebudú zverejňovať. Je takéto zverejňovanie v súlade s princípmi ochrany osobných údajov?

Podľa dôvodovej správy návrhu novely, predmetná zmena vyplýva priamo z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a smeruje k jeho napĺňaniu. [1] Návrh novely si podľa predkladateľa kladie za cieľ zvýšenie transparentnosti zmluvných vzťahov zverejnením zmlúv medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. Ako ďalej vyplýva z osobitnej časti dôvodovej správy návrhu novely, transparentnosť je v zdravotníctve, financ

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály