Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

25 rokov budovania novodobého slovenského zdravotníctva (I.)

Dátum: Rubrika: Očami lekára Zo seriálu: 25 rokov budovania novodobého slovenského zdravotníctva

So zmenou spoločensko-politických pomerov po novembri 1989 prišli aj zmeny v zdravotníctve. Cieľom tohto článku je pokus o historický prehľad najdôležitejších zmien v slovenskom zdravotníctve od r. 1990 po súčasnosť, na základe verejne dostupných zdrojov a osobného pohľadu autora.

Historický prehľad

V kresle ministra zdravotníctva sa od r. 1990 doteraz vystriedalo 13 ministrov, pričom jeden z nich bol ministrom dvakrát:

1990 MUDr. Stanislav Novák
1990 – 1992 MUDr. Alojz Rakús
1992 – 1993 MUDr. Viliam Soboňa
1993 – 1994 MUDr. Irena Belohorská
1994 doc. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
1994 – 1998 MUDr. Ľubomír Javorský
1998 – 2000 prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
2000 – 2002 MUDr. Roman Kováč, CSc.
2002 – 2006 MUDr. Rudolf Zajac
2006 – 2008 MUDr. Ivan Valentovič
2008 – 2010 MUDr. Richard Raši
2010 – 2012 MUDr. Ivan Uhliarik
2012 – 2014 JUDr. Zuzana Zvolenská
2014 – MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA

Zdroj: http://www.health.gov.sk/?byvali-ministri

Roky 1990 – 2005

V rokoch 1990 – 1993 sa udiali niektoré zásadné zmeny, ktoré trvajú dodnes: Dňa 26. januára 1990 sa Zväz slovenských lekárov transformoval na Slovenskú lekársku komoru.

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí SR vydalo v marci 1990 Výzvu zdravotníckej verejnosti. Jej cieľom bolo nájsť optimálny variant novej štruktúry a organizácie zdravotníckej starostlivosti na Slovensku. Prvým zákonom, ktorý reflektoval zmeny v spoločnosti s akcentom na zdravotníctvo, bol zákon č. 196/1990 Zb. o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení.

Od 1. júla 1990 vzniklo samostatné Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR. Vytvorila sa skupina expertov pre reformu zdravotníctva. Dňa 24. novembra 1990 vláda SR schválila zásady tejto reformy.

V septembri 1991 SNR schválila novelu zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu (zákon č. 419/1991 Zb.), kde sa prvýkrát hovorilo o možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v súkromných, resp. neštátnych zdravotníckych zariadeniach (§ 77a). Povolenie na vznik týchto zariadení v tom čase vydávalo priamo MZ SR. Došlo k dekompozícii okresných ústavov národného zdravia, štátni okresní lekári sa stali predstaviteľmi štátnej správy a bol sformulovaný Národný program zdravia.

V decembri 1991 SNR schválila zákon o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov, Slovenskej lekárnickej komore a Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov. V januári 1992 vznikol Ústav pre zavedenie zdravotného poistenia a nadobudli účinnosť „Zásady na zriaďovanie a prevádzku verejných lekární“.

V marci 1992 boli prijaté zásady poskytovania zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach a minimálne štandardy hygienického a materiálno-technického vybavenia neštátnych zdravotníckych zariadení. Dňa 14. marca 1992 sa konalo ustanovujúce zhromaždenie Zväzu lekárnikov Slovenska

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály