Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Chyby a omyly v ambulantnom manažmente gastroenterologického pacienta

Dátum: Rubrika: Očami lekára

Cieľom článku je poukázať na chyby a omyly v diagnostike a liečbe gastroenterologického pacienta v ambulancii všeobecného lekára, gastroenterológa, ale aj iných špecializácií, v rámci ktorých sa stanovuje diferenciálna diagnostika ochorení tráviaceho traktu. Sú tu zhrnuté praktické skúsenosti autora, ale aj tie, ktoré sa mu podarilo zozbierať od iných kolegov. Časť článku je venovaná zákonu č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., s ktorým sa často stretávajú gastroenterologickí pacienti, požadujúci finančnú kompenzáciu diétneho stravovania alebo preukaz ťažko zdravotne postihnutého.

Odosielanie pacienta na gastroenterologické vyšetrenie

Chyby a omyly na strane odosielajúcich lekárov

Všeobecní lekári

Na základe súčasnej legislatívy môže všeobecný lekár odoslať pacienta na špecializované vyšetrenie v prípade, ak si to stav pacienta vyžaduje a všeobecný lekár nie je vzhľadom na svoje kompetencie a možnosti schopný pacienta vyšetriť a liečiť. Pri odoslaní pacienta na špecializované vyšetrenie má však všeobecný lekár povinnosti, ktoré mu ukladá § 24 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a síce poskytnúť špecialistovi výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorý by mal obsahovať všetky závažné skutočnosti z doterajšej anamnézy pacienta, stručný popis subjektívneho a objektívneho stavu pacienta pri terajšom ochorení, vykonané vyšetrenia súvisiace s terajším ochorením a ich výsledky, terajšiu liečbu a dôvod požadovaného vyšetrenia. Tieto údaje by mal obsahovať tzv. výmenný list – poukaz na odborné vyšetrenie. Prax je však taká, že tieto výmenné lístky vo väčšine prípadov obsahujú iba základné údaje pacienta a v prípade žiadosti o gastroenterologické vyšetrenie často len vetu „Prosím o GE vyš.“ bez akéhokoľvek zdôvodnenia, bez uvedenia vykonaných vyšetrení a liečby. Často ani pacient nevie, prečo bol všeobecným lekárom na gastroenterologické vyšetrenie odoslaný.

Gastroenterológovi alebo inému špecialistovi v tomto prípade uvedený zákon umožňuje vyžiadať si od všeobecného lekára výpis zo zdravotnej dokumentácie. To sa však v praxi takmer nerobí z niekoľkých dôvodov. Jedným je možné nebezpečenstvo z premeškania a následné predĺženie času na stanovenie správnej diagnózy. Iným dôvodom môže byť obava gastroenterológa zo sťažnosti pacienta a ďalším aj fakt, že ak sú v okrese viacerí gastroenterológovia (resp. špecialisti tej istej odbornosti), špecialistom právom kritizovaný všeobecný lekár by mu v budúcnosti už žiadneho pacienta neposlal. Na obranu poctivých všeobecných lekárov je však potrebné uviesť, že ak by mali u každého pacienta, odoslaného na gastroenterologické alebo iné špecializované vyšetrenie, vypisovať lístok s kompletnými údajmi, aké od nich požaduje zákon, museli by mať na jedného pacienta podstatne viac času. Niektorí všeobecní lekári však disponujú softvérom, ktorý je schopný tieto údaje do správy pre odborného lekára z dokumentácie pacienta zosumarizovať, takže stačí len dopísať dôvod požadovaného odborného vyšetrenia a príslušné údaje pre špecialistu chronologicky vytlačiť. Jedinou podmienkou je, že všeobecný lekár ich predtým musí do svojho programu buď zapísať alebo výsledky stiahnuť z internetovej databázy.

Podľa mojich skúseností podobný program používa len mizivé percento všeobecných lekárov. Opäť je namieste konštatovanie, že zavedenie tzv. výmenných lístkov zaužívanú prax nezmenilo a tí všeobecní lekári, ktorí sa o pacienta vzor

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály