Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Problematické zavádzanie katétra

Dátum: Rubrika: Právo

V príspevku analyzujeme dve rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo 16. apríla 2013, ktoré spolu obsahovo priamo súvisia. Išlo o trestnoprávnu kauzu, v ktorej vystupovali na pozícii obžalovaných lekár a lekárka v Nemocnici s poliklinikou v B. Okresným súdom v Prievidzi boli 21. júna 2010 odsúdení zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb., Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „starý Trestný zákon“).

Proti rozhodnutiu Okresného súdu v P. (ďalej aj „okresný súd) podali obaja obžalovaní odvolanie, ktoré však Krajský súd v T. (ďalej aj „krajský súd“) uznesením z 28. septembra 2011 zamietol. Obaja obžalovaní preto podali proti rozhodnutiu krajského súdu v spojení s rozhodnutím okresného súdu dovolanie na Najvyšší súd SR, ktorý o ňom rozhodol uzneseniami, ktoré rozoberáme v tomto príspevku.

Prípad pred okresným a krajským súdom

Po skončení vyšetrovania zo strany orgánov činných v trestnom konaní bola okresným prokurátorom podaná obžaloba na okresný súd. Lekárovi sa kládlo za vinu, že: „dňa 25. októbra 2003 v čase medzi 17.00 hod. až 17.50 hod. počas hospitalizácie pacienta MUDr. K. C. v Nemocnici s poliklinikou v B. ako ošetrujúci lekár slúžiaci na jednotke intenzívnej starostlivosti interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou B., nevyšetril stav pacienta MUDr. K. C. pred jeho preložením na hemodialyzačné oddelenie a nevykonal zápis o stave pacienta pred prevezením, napriek tomu, že ako ošetrujúci lekár jednotky intenzívnej starostlivosti interného oddelenia bol prerušovane prítomný pri zavádzaní dialyzačného katétra lekármi oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny a bolo mu známe, že išlo o problematické zavádzanie, pričom dôsledné sledovanie pacienta po zavedení katétra mohlo viesť k odhaleniu vnútorného krvácania, následne nezamedzil preloženiu pacienta MUDr. K. C. na hemodialyzačné oddelenie, kde počas hemodialýzy došlo u MUDr. K. C. ku krvácaniu do pohrudničnej dutiny, rozvoju hemoragického šoku, k zástave dýchania a činnosti srdca a v čase o 19.18 hod. k smrti pacienta.“ Skutková veta sa v prípade lekárky odlišovala, preto aj ju uvádzame v plnom znení: „dňa 25. októbra 2003 asi o 18.00 hod. počas hospitalizácie MUDr. K. C. v Nemocnici s poliklinikou v B. zanedbala zdravotnú starostlivosť o pacienta tým, že napriek tomu, že zo zdravotnej dokumentácie pacienta MUDr. K. C. bolo zrejmé, že počas zavádzania dialyzačného katétra nastali pri jeho zavádzaní ťažkosti a pacient mal významný pokles krvného tlaku a klinické príznaky šoku – studený pot a bledosť, pri prijatí na hemodialyzačné stredisko ako slúžiaca lekárka na hemodialyzačnom stredisku rozhodla o začatí hemodialýzy a podaní heparínu, ktorý zamedzuje prirodzenému zrážaniu krvi, pričom s hemodialýzou mala počkať až do doby, kedy by sa vylúčilo krvácanie do pohrudničnej dutiny, nakoľko pacient mal príznaky šoku a ona mala počítať s možnými komplikáciami vzhľadom na ťažkosti pri zavádzaní katétra aj po vykonaní RTG pľúc a ďalšími možnými vyšetreniami ako poklopom, posluchom, vyšetrením krvného obrazu na počet bielych krviniek a opakovaným RTG pľúc, za ktoré zodpovedala, nevylúčila krvácanie, pričom pri liečení hyperkalémie mala použiť konzervatívny postup liečby podaním infúzie roztoku glukózy s inzulínom, alkalizovať vnútorné prostredie pacienta do času, kým sa nevylúči krvácanie, čo malo za následok, že u MUDr. K. C. došlo počas hemodialýzy ku krvácaniu do poh

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály