Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Klinický audit – interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Dátum: Rubrika: Právo

Štát má záujem na tom, aby bol každý poskytovateľ tip-top. To či ambulancia poskytuje starostlivosť v súlade s diagnostickými a terapeutickými štandardami Ministerstva zdravotníctva SR, kontroluje v rámci tzv. klinického auditu. Súčasťou tejto kontroly je aj zisťovanie, či má ambulancia zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta bol zavedený vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (ďalej len „vyhláška č. 444/2019 Z. z.“). Táto vyhláška je účinná od 1. januára 2020. V článku sú uvedené pri každej oblasti len základné odporúčania vzhľadom na obsiahlosť problematiky. To znamená, že ak sa nimi budete riadiť, neznamená to, že budete spĺňať všetky povinnosti, ktoré Vám vyplývajú z vyhlášky č. 444/2019 Z. z.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta predstavuje súbor pravidiel zameraný na zvyšovanie bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva SR určilo základné kritériá, ktoré musia tieto pravidlá spĺňať. Sú obsiahnuté priamo vo vyhláške č. 444/2019 Z. z. Ide vlastne o pravidlá fungovania ambulancie vo vzťahu k pacientovi.

U poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa hodnotia nasledujúce oblasti:

 1. bezpečná identifikácia pacientov,
 2. bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,
 3. optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 4. riešenie neodkladných stavov,
 5. bezpečná komunikácia,
 6. dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu,
 7. sledovanie spokojnosti pacientov,
 8. ordinačné hodiny a zastupiteľnosť.

Jednotlivé požiadavky na ambulancie

V rámci uvedených ôsmich oblastí vyhláška vymedzuje základné kritériá (jednotlivé požiadavky) pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

1. Bezpečná identifikácia pacientov

Podľa vyhlášky č. 444/2019 Z. z. minimálne požiadavky, ktoré poskytovateľ musí splniť v tejto oblasti, sú nasledujúce:

 1. poskytovateľ musí mať vypracovaný postup prvotného overenia identifikácie pacienta preukazom poistenca alebo elektronickým občianskym preukazom a postup následnej identifikácie pacienta v celom procese poskytovania zdravotnej starostlivosti a overenia identifikácie pacienta, ktorý nie je schopný potvrdiť vlastné identifikačné údaje,
 2. poskytovateľ musí mať vypracovaný postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

ZÁKLADNÉ ODPORÚČANIE:
Odporúčame, aby ste si vypracovali postupy, v ktorých budú obsiahnuté pravidlá identifikácie pacientov pred uzatvorením dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (v prípade nového pacienta), a taktiež aj po jej uzatvorení. Netreba zabúdať na nespôsobilých pacientov.

2. Bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní

Podľa vyhlášky č. 444/2019 Z. z. minimálne požiadavky, ktoré poskytovateľ musí splniť v tejto oblasti, sú nasledujúce:

 1. poskytovateľ musí mať vypracovaný zoznam uchovávaných liekov,
 2. musí mať vypracovaný postup bezpečného uchovávania liekov,
 3. musí mať vypracovaný postup na určenie podmienok pri používaní a aplikácii liekov,
 4. musí mať vypracovaný postup na uchovávanie liekov podľa súhrnu charakteristických vlastností humánneho lieku, ktorý bol schválený pri registrácii lieku,
 5. musí ma
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály