Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

MHA – magister administrácie v zdravotníctve

Dátum: Rubrika: Poradňa

V súčasnosti je povinnosťou riadiacich pracovníkov v zdravotníctve doplniť si vzdelanie buď štúdiom MPH alebo MHA, a to do 31. 12. 2015. Momentálne v nariadení vlády č. 296/2010 Z. z. nie je MHA zaradené. Je plánovaná novelizácia predmetného nariadenia?

Pred prijatím nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v z. n. p. (ďalej len „Nariadenie“) právna úprava umožňovala, že špecializáciu v niektorom zo špecializačných odborov určených na riadenie a organizáciu zdravotníctva bolo možné nahradiť praxou v poskytovaní zdravotnej starostlivosti najmenej v ustanovenej dĺžke (§ 3 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v z. n. p.).

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály