Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Náklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Poradňa

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (spoločnosť s ručením obmedzeným) predal držiteľovi registrácie lieku motorové vozidlo za cenu vyššiu, ako bola jeho daňová zostatková cena. Držiteľ registrácie zrazil zrážkovú daň v zmysle § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a vyplatil zvyšnú fakturovanú sumu na účet. V zmysle § 21 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti výdavky vzťahujúce sa k peňažnému i nepeňažnému plneniu prijatému od držiteľa. Znamená to, že zostatková cena vyradeného motorového vozidla nebude daňovo uznaná a poskytovateľ v podstate zaplatí 19 % daň z predajnej ceny? Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (spoločnosť s ručením obmedzeným) poskytuje držiteľovi registrácie lieku služby – prenájom reklamnej plochy v ambulancii, prieskum formou vyplnenia dotazníka pacientom v ambulancii, prednášky. Aké náklady k uvedeným príjmom priradiť a akým spôsobom, aby to bolo v súlade s § 21 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov? V ambulancii, kde lekár vyšetruje pacientov, realizuje prieskum a je tam aj umiestnená reklama. Za ambulanciu platí nájomné a energie.

Podľa § 21 ods. 2 pís. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. daňovými výdavkami nie sú výdavky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vzťahujúce sa k peňažnému plneniu a nepeňažnému plneniu prijatému od držiteľa, okrem výdavkov súvisiacich s vykonávaním klinického skúšania. Držiteľom na účely zákona o dani z príjmov je držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť, výrobca zdravotníckej pomôcky, výrobca dietetickej potraviny alebo tretia osoba, prostredníctvom ktorej tu vymedzené osoby poskytujú p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály