Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ochranu osobných údajov v Európe čaká obdobie vysokých pokút

Dátum: Rubrika: Trendy

Okrem odborníkov denne pracujúcich v oblasti ochrany osobných údajov zrejme málokto vie, že členské štáty Európskej únie diskutujú o novom legislatívnom rámci, ktorým by malo byť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Právna norma tohto typu by priniesla podstatné obsahové zmeny pravidiel, ktorými sa momentálne cez harmonizovanú domácu legislatívu riadia všetci prevádzkovatelia informačných systémov v Európe.

Keďže platný právny stav v Európskej únii je veľmi nekonzistentný, Európska komisia sa týmto návrhom snaží minimalizovať vplyv „národného folklóru“ na oblasť ochrany osobných údajov v jednotlivých členských krajinách. Priamo vykonateľné nariadenie by tak vytlačilo národnú legislatívu a najmä rozdiely, ktoré vznikli pri jej tvorbe a neskoršom uplatňovaní v praxi.

Rovnaké sankcie v celej Európskej únii

V tejto chvíli je pomerne predčasné zmieňovať sa o tom, ktoré z navrhnutých pravidiel prejdú celým legislatívnym procesom a stanú sa tak na dlhú dobu bezpečnostnými štandardmi pre ochranu osobných údajov v Európe, môžeme sa však oboznámiť s predstavou Európskej komisie vo vzťahu k výške finančných sankcií, ktoré by mali mať k dispozícii dozorné orgány na ochranu osobných údajov. Tento status u nás má Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) a možno dôvodne predpokladať, že si ho udrží aj v prípade, že navrhované nariadenie nadobudne v Európskej únii účinnosť.

Každý dozorný orgán má už aj teraz právomoc ukladať správne sankcie, ktoré po novom majú byť viac účinné, primerané, a samozrejme by mali potenciálneho porušovateľa predpisov odradiť od nezákonného konania.

Výška správnej sankcie sa podľa navrhovaného nariadenia stanoví s náležitým zohľadnením povahy, závažnosti a dĺžky trvania porušenia, úmyselného alebo nedbanlivostného charakteru porušenia, stupňa zodpovednosti fyzickej alebo právnickej osoby a predchádzajúcich porušení zo strany tejto osoby, technických a organizačných opatrení a postupov, ako aj úrovne spolupráce s dozorným orgánom pri náprave porušenia.

Zaujímavé je uzákonenie prvého beztrestného porušenia pravidiel ochrany osobných údajov pre vybrané subjekty. Okrem fyzických osôb, ktoré spracúvajú osobné údaje bez komerčného záujmu sa týka aj podnikov a organizácií zamestnávajúcich menej ako 250 osôb, ktoré spracúvajú osobné údaje iba ako vedľajšiu činnosť popri svojej hlavnej činnosti. V prípade prvého, neúmyselného nedodržania ustanovení navrhovaného nariadenia, vydá dozorný orgán týmto subjektom iba písomné upozornenie a sankcii sa tak vyhnú.

To, že nejde o zanedbateľnú výhodu, pochopí každý prevádzkovateľ okamžite, ako spozná cenové stropy pre jednotlivé porušenia predpisov. Aj tie najnižšie sankcie majú strop až pri sume 250 000 eurnov

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály