Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Význam komunikácie pri dodržiavaní liečebného režimu u seniorov

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Problematika compliance seniorov je omnoho zložitejšia, ako u iných vekových skupín. Compliance v starobe je schopnosť starého človeka pochopiť, rešpektovať, dodržať a realizovať správne pokyny lekára. [7] Úlohou nielen lekára, ale celého zdravotníckeho personálu by malo byť v rámci dodržiavania liečebného režimu navracať telesné aj duševné zdravie seniorom. Zanedbanie práve dodržiavania liečebného režimu (compliance) u seniorov by mohlo mať negatívne následky na jeho zdravie a samozrejme by sa dalo poukázať na nekompetentnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotníckeho personálu. Na všetkých týchto úrovniach môže prísť k nesúladu medzi potrebami a cieľmi v liečbe starého človeka.

Problematika compliance seniorov je omnoho zložitejšia, ako u iných vekových skupín. Compliance v starobe je schopnosť starého človeka pochopiť, rešpektovať, dodržať a realizovať správne pokyny lekára. [7] Úlohou nielen lekára, ale celého zdravotníckeho personálu by malo byť v rámci dodržiavania liečebného režimu navracať telesné aj duševné zdravie seniorom. Zanedbanie práve dodržiavania liečebného režimu (compliance) u seniorov by mohlo mať negatívne následky na jeho zdravie a samozrejme by sa dalo poukázať na nekompetentnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotníckeho personálu. Na všetkých týchto úrovniach môže prísť k nesúladu medzi potrebami a cieľmi v liečbe starého človeka.

Problematika compliance seniorov je omnoho zložitejšia, ako u iných vekových skupín. Compliance v starobe je schopnosť starého človeka pochopiť, rešpektovať, dodržať a realizovať správne pokyny lekára. [7]

Úlohou nielen lekára, ale celého zdravotníckeho personálu by malo byť v rámci dodržiavania liečebného režimu navracať telesné aj duševné zdravie seniorom. Zanedbanie práve dodržiavania liečebného režimu (compliance) u seniorov by mohlo mať negatívne následky na jeho zdravie a samozrejme by sa dalo poukázať na nekompetentnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotníckeho personálu. Na všetkých týchto úrovniach môže prísť k nesúladu medzi potrebami a cieľmi v liečbe starého človeka. Non-compliance je úplná neschopnosť starého človeka naviesť na podmienky účelnej a komplexnej terapie. V geriatrii sa môže rozlíšiť compliance na nefarmakologickú, farmakologickú, ambulantnú, ústavnú a špecifickým javom je aj sociálna compliance. [11]

Pod nefarmakologickou compliance možno rozumieť schopnosť seniora správne (podľa pokynov lekára) dodržiavať diétny režim, dostatočný pohyb, ak senior má nariadené rehabilitačné cvičenia, správnu životosprávu a pod. Pod farmakologickou compliance rozumieme schopnosť seniora správne užívať lieky, ktoré mu predpísal lekár. Seniori majú práve v tejto oblasti problémy, a to z psychických, somatických a mnohokrát aj sociálnych príčin.

Práve sociálne príčiny sú tie, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú compliance seniorov, pretože sociálna interakcia a komunikácia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prebieha medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom, resp. poskytovateľom a klientom poskytovanej služby.

Dobre pripravené ciele komunikácie a edukácie musia mať motivačný účinok, musia edukovanému jedincovi ukazovať význam splnení jednotlivých cieľov a ich uplatnenie v jeho ďalšom živote. Úroveň znalostí edukovaného nám umožní lepšie sa zamerať na konkrétne ciele a tiež nám umožní zvoliť si správnu cestu. [9]

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály