Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Elektronické potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti sa stalo skutočnosťou

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Parlament schválil novelu zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorá priniesla legislatívne zmeny v oblasti potvrdzovania práceneschopnosti prostredníctvom elektronických prostriedkov. Elektronické potvrdzovanie práceneschopnosti sa tak stalo skutočnosťou, a to od júna 2022. Čo všetko musí obsahovať elektronický zápis o dočasnej práceneschopnosti? Akým spôsobom sa bude práceneschopnosť ukončovať? V najbližších riadkoch vám priblížime základné podmienky stanovené pre tzv. e-PN.

Elektronická PNka
Určite to dobre poznáte - tlačivá na potvrdenie dočasnej práceneschopnosti a mnoho chorých pacientov v čakárni. Ošetrovať pacientov alebo robiť celé dni administratívu? To je dilema väčšiny lekárov, ktorí volali po tom, aby boli odbremenení od zbytočnej administratívy a vypisovania tlačív. S ohľadom na to
došlo od 1. júna 2022 k elektronickému potvrdzovaniu dočasnej pracovnej neschopnosti.
Elektronické potvrdzovanie práceneschopnosti (ďalej len "PN") a vytváranie elektronických záznamov o dočasnej práceneschopnosti je koncipované v rámci legislatívnych zmien
ako povinnosť lekára
. Túto povinnosť majú aktuálne od 1. júna 2022 všeobecní lekári, gynekológovia a nemocniční lekári. Od 1. januára 2024 sa táto povinnosť dotkne aj všetkých ostatných lekárov špecialistov. Tí už budú taktiež potvrdzovať PN pacientov, a to práve od začiatku roka 2024.
Pozor na prechodné obdobie do 31. mája 2023!
Zákonodarca v rámci ustanovenia novej povinnosti vytvárania elektronických záznamov pri potvrdzovaní PN určil aj
prechodné obdobie, počas ktorého lekári majú možnosť potvrdzovať a vystavovať PN aj podľa doterajších postupov (potvrdzovanie na tlačive Sociálnej poisťovne) alebo už elektronicky. Prechodné obdobie trvá do 31. mája 2023
, kedy sa e-PN stane už jediným spôsobom potvrdzovania dočasnej práceneschopnosti (s výnimkou nefunkčnosti systému).
Aj napriek tomu, že sa potvrdzovanie PN vykonáva už aj elektronicky,
pacient má možnosť požiadať lekára o vystavenie odpisu z potvrdenia o PN, a to na predpísanom tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.
Aké sankcie hrozia lekárovi, ak povinnosť vytvorenia elektronického záznamu o PN nesplní?
Explicitne sa za porušenie tejto povinnosti neurčuje sankcia pre zdravotníckeho pracovníka. Je však dôležité poukázať na základnú povinnosť každého zdravotníckeho pracovníka od zavedenia eZdravia, a to povinnosť používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia určené na autentizáciu záznamov v elektronickej zdravotnej knižke pacienta [k tomu pozri § 80 ods. 1 písm. i) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poskytovateľoch")]. Táto povinnosť je podľa nášho názoru priamo spojená s povinnosťou vytvárania elektronických záznamov o PN.
Pri vytváraní elektronických záznamov o PN musí lekár používať svoj elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a prostredníctvom neho autentifikovať daný záznam o e-PN.
Zákon o poskytovateľoch priamo určuje sankciu za to, že zdravotnícky pracovník nepoužíva pri výkone svojho povolania svoj elektronický preukaz. Sankciu v podobe pokuty ukladá lekárovi priamo Ministerstvo zdravotníctva SR. Pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 3 300 eur [k tomu pozri § 82 ods. 5 písm. b) zákona o poskytovateľoch].
Preto sa javí, že porušenie povinnosti vytvárania elektronických záznamov o PN je priamo spojené s porušením povinnosti používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. S ohľadom na to, reálne hrozí lekárovi aj pokuta za nevytváranie elektronických záznamov o PN.
Čo, ak systém nebude funkčný?
Nová právna úprava, ktorá nadobudne účinnosť od júna 2022 rieši aj situáciu, kedy reálne lekár nebude môcť vystaviť PN vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Môže ísť o dve situácie:
-
nefunkčnosť národného zdravotníckeho informačného systému alebo
-
nefunkčnosť informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Vo všeobecnosti musí ísť o objektívne príčiny, ktoré znemožnia lekárovi vytvoriť elektronický záznam, a to napríklad výpadok prúdu, pokazenie počítača alebo výpadok internetového pripojenia a pod.
V prípade nefunkčnosti systému tak lekár potvrdí PN pacienta na doterajšom tlačive Sociálnej poisťovne. V tomto smere je však dôležité poukázať na to, že v prípade nefunkčnosti systému
musí existovať predpoklad, že technická príčina nefunkčnosti systému bude trvať viac ako tri kalendárne dni
. Lehota troch kalendárnych dní bola zavedená zrejme s ohľadom na to, že lekár môže spätne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály